«  مدارک لازم جهت دریافت مجوز شهرداری جهت نصب تابلو  »

«  مدارک لازم جهت دریافت مجوز شهرداری جهت نصب تابلو  »

قبل از نصب هر نوع تابلو تبلیغاتی مانند کامپوزیت ،  تابلو چلنیوم ، تابلو استیل و … توسط تابلو سازی منتخب مشتریان نیاز به مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز نصب تابلو و شرایط لازم می باشد.
این مدارک عبارتند از:
۱-تکمیل کردن فرم درخواستی جواز نصب تابلو
۲-کپی از سند ملک و پایانکار(در صورتی که تقاضا کننده مستاجر باشد نیاز به اجاره نامه و رضایت مالک الزامی است)
۳-کپی از جواز کسب
۴-کپی از فیش عوارض مشاغل
۵-تصویر طرح تابلو ، ابعاد تابلو و نوع تابلو
۶-برای نصب تابلو در مجتمع های اداری و تجاری نیاز به رضایت مالکین می باشد.
۷-تکمیل کردن فرم تعهد نامه

جهت رسیدگی به درخواست متقاضی تمامی مدارک به صورت کامل دریافت می گردد.
بعد از تکمیل پرونده مدارک تا ۴۸ ساعت در صف بازدید قرار خواهد گرفت.
چنانچه نکات فنی رعایت شده باشد بعد از ۲۴ ساعت فیش فرم ارزشیابی اداره درآمد صادر خواهد شد و پس از پرداخت فیش صادر شده مجوز صادر می شود.
متقاضی بعد از دریافت مجوز می تواند مبادرت به نصب تابلو نماید.
چنانچه تابلو تبلیغاتی محسوب شود.متقاضی باید با ارائه مدارک به سازمان زیباسازی برای دریافت مجوز اقدام نماید.
تابلوهای نصب شده روی نمای ساختمان ، تابلوهای روی پشت بام ، تابلوهای نصب شده در ارتفاع ، تابلوهای نمایندگی های فروش ، موسسات ، شرکت ها و تابلوهای با ابعاد زیاد تابلوهای تبلیغاتی محسوب می شوند.

 

کاتـالوگ گــروه تابلوسازی پــایدار

معرفی انواع حروف برجسته – صفحه ی شماره ۱

معرفی انواع حروف برجسته – صفحه ی شماره ۲